tekst in beweging

 Redactie  |  Tekstschrijven  |  Tekstontwerp

Redactie

Tekstredactie & Tekstcorrectie

Elke tekst verdient een tweede lezer...

Tekstredactie 
Herschrijven of redigeren van teksten. Extra aandacht voor de vorm van de inhoud van uw stuk tekst met als doel deze te verfijnen in stijl en toon. Het aanbrengen van een kleine nuance in de vorm waarin de tekst is opgesteld kan immers een groot verschil maken. Het resultaat is een taalkundig correcte tekst met een heldere verhaalopbouw en structuur.

Tekstcorrectie
Taalkundig optimaliseren van uw tekst op woord- en zinsniveau. Uw tekst is volledig gecorrigeerd op grammatica, spelling, stijlbreuken, interpunctie en lay-out.

Redactie van uw boek, manuscript, website, memo, blog, artikel, scriptie, afstudeeronderzoek, paper, thesis, verslag, krant, of andere tekst.

Tekstschrijven

"Wie schrijft, wenst begrepen te worden door allen die zijn taal kennen."
Willem Frederik Hermans

Een tekst staat nooit op zichzelf, tekstschrijven is tekstuele communicatie. Een goede tekst past in de context, wordt door de juiste lezer graag gelezen en dient een doel. De tekst is helder door een goede structuur en een duidelijke zinsopbouw. Aansprekende voorbeelden en een taalgebruik dat aansluit bij de lezer maken de tekst aantrekkelijk om te lezen. De formulering past bij het doel en de inhoud en vorm van de tekst zijn in harmonie.
Taal met de juiste toon...

Woordendans schrijft:
Culturele en wetenschappelijke publicaties 
Persberichten en advertorials
Blogs en sociale media posts
Redactionele artikelen
Folders en brochures
Jaarberichten
Websteksten
Briefteksten
Interviews

Tekstontwerp

De juiste woorden vinden...

Uw kernboodschap of vraagstelling in een 'slank' tekstontwerp. Geen oeverloos aspectenverhaal maar een bondige tekst zonder overbodige uitweidingen. Originaliteit en het juiste idee in het tekstontwerp zullen het overtuigingsproces positief beïnvloeden. Zo is een gestructureerd tekstontwerp belangrijk voor zowel wervende als objectieve content. Van een enkele slogan tot een websitetekst en van een sollicitatiebrief tot een nieuwsbrief.

Over Woordendans

De dans van taal en tekst

Woordendans is een klein tekstbureau voor ondernemers, particulieren, stichtingen en meer. Kortom voor iedereen die tekst wil laten schrijven, redigeren, herschrijven, ontwerpen en uitvoeren. Elke tekst ontstaat als een dans waarin de juiste toon en taal elkaar vinden en versterken. Creativiteit en meedenken met de ideeën en wensen van de opdrachtgever zijn leidend in de werkwijze. Het kleinschalige en persoonlijke karakter bevordert een voorspoedige realisatie van uw opdracht. Heldere afspraken via e-mail, telefoon of op locatie. Oplevering is zeven dagen van de week mogelijk.
Woordendans werkt samen met ontwerpstudio's, marketing- en communicatiebureaus, fotografen en vormgevers.

Tarieven

Teksten, zinnen, woorden, letters; de cijfers...

Tekstredactie
redigeren & correctie
€ 0,03 per woord voor teksten tot 10.000 woorden
€ 0,02 per woord voor teksten vanaf 10.000 woorden
€ 25,-  per uur bij opdracht op urenbasis

herschrijven
€ 0,05 per woord, met een starttarief van € 30,-
€ 30,-
per uur bij opdracht op urenbasis

Tekstschrijven & Tekstontwerp
tekstschrijven en/of tekstontwerp
€ 35,- per uur, vaste prijsopgave mogelijk

De tarieven zijn exclusief 21% btw.
Studenten ontvangen 10% korting op de tarieven.

Contact

Woordendans is...
gevestigd aan de Noordlangeweg 40 in Kats (4485PK), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20152883 en bereikbaar via het contactformulier op deze website of telefonisch via +31624558946.